Όροι

Η υπηρεσία Gamifive (εφεξής "η υπηρεσία") παρέχεται από την Digital Virgo Hellas και είναι μία υπηρεσία με συνδρομή και δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών για το κινητό, το tablet ή τον Η/Υ. Η Digital Virgo έχει το δικαίωμα να σταματήσει οποτεδήποτε την παρεχόμενη υπηρεσία.

Μέσα στην ενότητα “Βοήθεια” της υπηρεσίας www.gamifive.gr, θα βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις την υπηρεσίας, τις χρεώσεις αλλά και τον τρόπο διαγραφής/ απενεργοποίησης της υπηρεσίας.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει:
- να είστε τουλάχιστον 18 χρονών ή να έχετε σχετική εξουσιοδότηση από το πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει την πληρωμή της υπηρεσίας για λογαριασμό σας.
- να πληρώσετε το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την χρήση της Υπηρεσίας που αιτείστε
- να έχετε τηλέφωνο Android, i-phone ή άλλη συμβατή συσκευή (Smartphone)
- Οι γενικοί όροι του συμβολαίου με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και στον οποίο καταβάλλετε τα χρήματα για την χρήση της Υπηρεσίας, εξακολουθούν να ισχύουν.

1. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Υπηρεσίας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία από την ιστοσελίδα www.gamifive.gr με την επιλογή “Ενεργοποίηση” ή “Επιβεβαίωση” ή “Εγγραφή”. Η Υπηρεσία θα διαρκέσει από την ημερομηνία ενεργοποίησης μέχρι το αίτημα απενεργοποίησης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία μέσα από οποιαδήποτε σελίδα της στο www.gamifive.gr στο τέλος κάθε σελίδας με τίτλο “Απενεργοποίηση”.

2. Οφειλόμενο ποσό και τρόποι πληρωμής
Το ποσό που θα οφείλετε για την παροχή της Υπηρεσίας είναι αυτό που αναφέρεται σε αυτούς τους γενικούς όρους του συμβολαίου και στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε στιγμή η Digital Virgo μπορεί να τροποποιήσει την Υπηρεσία και να αλλάξει τις ισχύουσες τιμές (εφεξής "Διαφοροποιήσεις"). Οι Διαφοροποιήσεις θα ισχύουν 30 ημέρες μετά από την δημοσίευση/κοινοποίησή τους στους συνδρομητές. Αν δεν καταργήσετε την εγγραφή σας στην Υπηρεσία – εφόσον την ενεργοποιήσατε πριν από τις Διαφοροποιήσεις- μέσα σε 30 ημέρες από την δημοσίευση των Διαφοροποιήσεων, οι τελευταίες θεωρούνται ως αποδεκτές από εσάς.

3. Αναστολή ή/και Δυσλειτουργία των Υπηρεσιών
Οποιαδήποτε στιγμή η Digital Virgo μπορεί να αναστείλει ή να σταματήσει την παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς καμία ευθύνη απέναντί σας. Επιπλέον, η Digital Virgo δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες, αναστολές ή/και διακοπές της υπηρεσίας που οφείλονται σε:
- κακή χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, καθώς και προβολή/αποστολή πορνογραφικού υλικού, άσεμνων, βλάσφημων, συκοφαντικών ή επικίνδυνων μηνυμάτων για τρίτους. - παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις προβλέψεις που περιέχονται στο ακόλουθο άρθρο
- δυσλειτουργία του κινητού σας ή/και πρόβλημα συμβατότητας των χαρακτηριστικών του κινητού σας που είναι απαραίτητα για την χρήση της Υπηρεσίας
- ανεπαρκής πίστωση στην κάρτα σας SIM
- ολική ή μερική διακοπή της Υπηρεσίας με ευθύνη του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή/και για λόγους που οφείλονται στην/και στην Digital Virgo.

4. Οι υποχρεώσεις σας
Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, δεσμεύεστε να:
- μη παραβιάζετε τις προβλέψεις του νόμου, διακανονισμούς, δικαιώματα τρίτων, καθώς και διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας.
- μην προωθείτε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, αντιγράφετε, πωλείτε και μοιράζετε το περιεχόμενο που σας αποστέλλεται και το οποίο έχει λάβει άδεια για ιδιωτική χρήση από εσάς μόνο και μέσω μιας μόνο συσκευής.
- μην αποστέλλετε μηνύματα με/ή υλικό πορνογραφικό, άσεμνο, βλάσφημο, συκοφαντικό, παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, ανήθικο, επικίνδυνο και το οποίο να θίγει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά- πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, προσωπικών δεδομένων
- μην προκαλείτε ζημιές ή προβλήματα σε οποιονδήποτε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ή άλλους πελάτες τους.
- σέβεστε οποιονδήποτε από τους σχετικούς περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών άνω των 18 χρονών και να αναγνωρίζετε πως η Digital Virgo δεν φέρει οποιαδήποτε από τις ευθύνες που πηγάζουν από την μη σεβασμό των περιορισμών αυτών.
- να αποζημιώσετε, να υποστηρίξετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αζημίωτη την Digital Virgo (τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρεία και τους υπαλλήλους και διευθυντές της) από -και κατά- κάθε και όλων των αξιώσεων, αγωγών, απαιτήσεων, ενεργειών ή άλλων διαδικασιών που κινούνται εναντίον της από οποιονδήποτε τρίτο και που οφείλονται ή προκύπτουν από ή έχουν σχέση με τη χρήση από εσάς της Υπηρεσίας, του περιεχομένου, του υλικού που "κατεβάζετε", του Λογισμικού και των Site, την παραβίαση των παρόντων Γενικών και Ειδικών Όρων και την παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή των δικαιωμάτων τρίτων.
- να πληρώσετε οποιοδήποτε και κάθε κόστος, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων που καταλογίζονται ή επιβαρύνουν κατά άλλο τρόπο την Digital Virgo σε σχέση με ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, ενέργεια, απαίτηση ή άλλη διαδικασία. Αναγνωρίζετε ρητά ότι Digital Virgo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί από τυχόν παραβίαση από μέρους σας όλων αυτών των υποχρεώσεων και/ή νομικών ευθυνών και διακανονισμών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, αποζημίωση πλήρης ή για ηθική βλάβη) -ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας- τυχόν προκύψει από την χρήση, κατάχρηση, ή αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας.
Αναγνωρίζετε επίσης ρητά ότι με την καταχώρηση του αριθμού σας και την αντίστοιχη αίτηση για παροχή της υπηρεσίας δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών, αναλαμβάνοντας –αποκλειστικά και μόνο εσείς- όλες τις νόμιμες συνέπειες σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως.
Η Β! και οι συνεργάτες της αποποιούνται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση της υπηρεσίας του περιεχομένου, του λογισμικού και των site από εσάς, ενώ επιπλέον αποποιούνται κάθε εγγύηση όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη χρονική καταλληλότητα και την απόδοση της υπηρεσίας. Τέλος, η Β! δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την εξακρίβωση της ηλικίας των συνδρομητών της υπηρεσίας και τις νόμιμες συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται η παραβίαση του σχετικού όρου.

5. Τεχνολογικά μέτρα για την προστασία του περιεχομένου που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών
Στο ψηφιακό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε ιδιωτικά σημεία/τομείς και στα περιεχόμενα/προϊόντα που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας, μπορούν να εφαρμοσθούν συγκεκριμένα τεχνολογικά μέτρα προκειμένου να μην επιτραπούν ή να περιοριστούν ενέργειες που δεν εγκρίνονται από τον κύριο των δικαιωμάτων. Στα ψηφιακά περιεχόμενα μπορούν επίσης να εισαχθούν ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υλικών, των έργων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του ψηφιακού περιεχομένου που δεν έχει προβλεφθεί, δεν επιτρέπεται. Το πρόσωπο που δεν θα σεβαστεί όλες αυτές τις ενδείξεις μπορεί να υποστεί εις βάρος του νομικές κυρώσεις.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Τα συμβόλαια που σχετίζονται με την Υπηρεσία ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την Υπηρεσία θα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο στο οποίο υπάγεται ο χρήστης ή στο οποίο υπάγεται η κατοικία του στο Ελληνικό έδαφος. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται στο συμβόλαιο θα εφαρμόζεται το ισχύον δίκαιο.

7. Εμπιστευτικότητα
Έχετε το δικαίωμα να προσέχετε και να φυλάτε όλα τα στοιχεία τα οποία σας παρέχονται κατά την εγγραφή σας, προκείμενου να εμποδίσετε τη χρήση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και θα ευθύνεστε για κάθε χρήση των στοιχείων σας που γίνεται από τρίτους. Δεσμεύεστε, δε, να ενημερώσετε άμεσα την Digital Virgo για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση στοιχείων. Δεσμεύεστε, ακόμη, να προστατεύετε και να αναγνωρίζετε ότι η Digital Virgo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των στοιχείων/κωδικών σας που σας έχουν χορηγηθεί.

8. Γενικοί Κανόνες
Οι πληροφορίες για την Υπηρεσία αναφέρονται στο προωθητικό υλικό και είναι μέρος των γενικών συμβατικών προϋποθέσεων και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η κυριότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο που σας αποστέλλεται από την Digital Virgo παραμένει ιδιοκτησία της και/ή των προσώπων τα οποία επιτρέπουν στην Digital Virgo να αποστέλλει το περιεχόμενο αυτό. Η Digital Virgo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα σαν προκληθεί από τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και του περιεχομένου της.


9.Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να αποστείλετε οποιαδήποτε πληροφορία, αίτημα ή απαίτηση στο customer-gr@buongiorno.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Digital Virgo καλώντας το 210-6241808. Αντιστοίχως, η Digital Virgo μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για τον χειρισμό του αιτήματος/απαίτησής σας, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε όταν αιτηθήκατε την υπηρεσία

10. Χρώσεις
H υπηρεσία Gamifive είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρεται από τηνDigital Virgo Hellasκαι στην οποία η εγγραφή γίνεται μέσω της σελίδας www.gamifive.gr.Η χρέωση της συνδρομής είναι:Για συνδρομητές COSMOTE: 2,52€/εβδομάδα με απ’ ευθείας χρέωση στο λογαριασμό του κινητού,Για συνδρομητές VODAFONE: 3,01€/εβδομάδα με απ’ ευθείας χρέωση στο λογαριασμό του κινητού,Για συνδρομητές WIND & Q: 2,08€/ληφθέν μήνυμα, έως 12 μηνύματα/μήναΟι χρεώσεις πλοήγησης στην υπηρεσία μέσω wap/gprs ή 3G εξαρτώνται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που ανήκει ο συνδρομητής και το πακέτο που τυχόν έχει ενεργοποιήσει.

Για απενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορεί να μπει ο χρήστης στο www.gamifive.gr επιλέγοντας στo τέλος της κεντρικής σελίδας την επιλογή “Απενεργοποίηση”.

Επιπλέον τρόποι διαγραφής:

Για συνδρομητές COSMOTE: Με αποστολή μηνύματος G5STOP στο 1256 (χρέωση εξερχόμενου μηνύματος ΔΩΡΕΑΝ)
Για συνδρομητές WIND & Q: Mε αποστολή μηνύματος STOP GAMES στο 54644 (χρέωση εξερχόμενου μηνύματος 0,11€ με Φ.Π.Α)

Στις παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Απόρρητο


Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 («ΓΚΠΔ»)

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ («ΥΠΔ»)

ΗDigital Virgo Hellas Mobile Ltd, Greece, νομίμως εκπροσωπούμενη, είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας (ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» ή «Digital Virgo Hellas»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Data Protection Officer [Στμ: Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων] («ΥΠΔ») διορισμένο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, κατά τα άρθρα 37, 38 και 39 του ΓΚΠΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdpo.dvhellas@digitalvirgo.com


2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τον ΓΚΠΔ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται ως: «Κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο∙ το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου» («Δεδομένα»).

Η Digital Virgo Hellas συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας με σκοπό να σας παράσχει τις υπηρεσίες που ζητήσατε σχετικά με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του customer care [Στμ: εξυπηρέτηση πελατών].

Επιπλέον, η Digital Virgo Hellas μπορεί να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να σας στέλνει διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με ειδικές προσφορές και πληροφορίες αναφορικά με νέα/-ες προϊόντα και/ή υπηρεσίες παρόμοια/-ες με αυτά που ήδη έχετε αγοράσει («Δραστηριότητες Άμεσης Εμπορικής Προώθησης»).

Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, καθώς και την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής τους, τις συνέπειες άρνησής σας να τα γνωστοποιήσετε και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

Αριθ.

Σκοποί της δραστηριότητας επεξεργασίας

Υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συνέπειες της μη παροχής

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας

1

Παροχή της υπηρεσίας και διοικητική διαχείριση των πελατών

Προαιρετική

Αδυναμία να σας παράσχουμε

την αιτούμενη υπηρεσία

Εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος

2

Δραστηριότητεςcustomer care

Προαιρετική

Αδυναμία να σας παράσχουμε

την αιτούμενη υπηρεσία

Εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος

3

Δραστηριότητες Άμεσης Εμπορικής Προώθησης

Προαιρετική

Δε θα σας παρασχεθούν προσφορές και πληροφορίες αναφορικά με νέες/-α υπηρεσίες/ προϊόντα σχετικές/-ά με αυτά που αγοράσατε

Έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας


3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο 2, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε εταιρίες που ανήκουν στην Digital Virgo καθώς και σε τρίτους με εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω υποκείμενα διορίζονται ως Εκτελούντες την Eπεξεργασία για λογαριασμό της Digital Virgo Hellas. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα σας μπορούν να κοινολογηθούν σε εξωτερικές εταιρίες που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, λογιστικής και παροχής συμβουλών.

Ο κατάλογος των Εκτελούντων την επεξεργασία ενημερώνεται υπό την επιμέλεια του Υπευθύνου Επεξεργασίας και είναι διαθέσιμος σε αυτόν προς επανεξέταση.

Η Digital Virgo Hellas δεν κοινολογεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους δίχως την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία η εν λόγω κοινολόγηση οφείλεται σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο ή σε αίτημα από Δημόσιες Αρχές.


4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ακολουθεί η αναφορά των κύριων περιόδων χρήσεως και αποθήκευσης των Δεδομένων σας αναφορικά με τους διάφορους σκοπούς της επεξεργασίας:

a) για σκοπούς που συνδέονται με την εκτέλεση της σύμβασης, τα Δεδομένα σας θα επεξεργάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για όσο υφίστανται οι υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και θα αποθηκεύονται για ένα διάστημα 10 ετών από την εν λόγω λήξη για σκοπούς που συνδέονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ νόμου και προκειμένου να επιτραπεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η προάσπιση των δικαιωμάτων του,

b) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο, τα Δεδομένα σας θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται από την Digital Virgo Hellas για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη της επεξεργασίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω εκ του νόμου υποχρεώσεις,

c) αναφορικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, που διεξάγονται με βάση ένα έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τα Δεδομένα σας θα επεξεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και για ένα επιπλέον διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της ίδιας της σύμβασης, με την επιφύλαξη της εναντίωσης στην επεξεργασία ή ενδεχόμενης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.


5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά το χρονικό διάστημα που η Digital Virgo Hellas έχει στην κατοχή της ή επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Δεδομένων που εμείς τηρούμε αναφορικά με εσάς,
• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα που εμείς τηρούμε για εσάς εάν είναι μη ακριβή ή μη πλήρη,
• Δικαίωμα διαγραφής – σε ορισμένες περιστάσεις μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα τα οποία εμείς τηρούμε για εσάς να διαγραφούν από τα αρχεία μας,
• Δικαίωμα περιορισμού κατά την επεξεργασία – εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχετε δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων σας,
• Δικαίωμα φορητότητας – έχετε το δικαίωμα τα Δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς να διαβιβαστούν σε έναν άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
• Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας,
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία όπως ορίζεται στην κάτωθεν παράγραφο 6.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Digital Virgo Hellas γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-gr@buongiorno.com


6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε περίπτωση που θελήσετε να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Digital Virgo Hellas Hellas ή με το πώς έxει γίνει ο χειρισμός της καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία άμεσα στην Εποπτική Αρχή και στον ΥΠΔ, όπως ορίστηκε στην άνωθεν παράγραφο 1.